heliant-logo prijava
srp           eng

Obračun zarada i naknada

  • Modul za obračun zarada i naknada omogućava obračun za sve vrste ugovora (ugovor o radu, autorski ugovor, ugovor o delu, upravni i nadzorni odbor), obračun redovnog rada (osnovne zarade, naknade zarada, dodaci na zaradu), obračun naknada koje se refundiraju od države (bolovanja preko 30 dana, porodiljsko, invalidnine), obračun naknada troškova i drugih primanja (prevoz, službena putovanja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, upotreba sopstvenog vozila), obračun stimulacija/destimulacija, pojedinačnih i grupnih obustava, itd.
  • Obračun zarada i naknada je koncipiran tako da se za jedan obračunski period može uraditi neograničen broj probnih obračuna i akontacija pre konačnog obračuna.
  • Pre samog puštanja obračuna, sistem sam vrši proveru ispravnosti unetih podataka ukrštanjem različitih evidencija i upozorava na greške (na primer: neslaganje između evidencije ostvarenih časova i rešenja o godišnjem odmoru za zaposlenog).
  • Podržana je izrada i štampa svih zakonski propisanih obrazaca i izveštaja, kao i veliki broj rekapitulacija, spiskova i listi, itd. Ukupan broj izveštaja je premašio 100, a spisak možete pogledati ovde.

    O podršci za obračun zarada po kapitacionoj formuli možete pročitati na stranici posvećenoj modulu Kapitacija.


X