heliant-logo prijava
srp           eng

Dijagnoze

  • Dijagnoze su šifrirane u skladu sa MKB-10 klasifikacijom (ICD-10: WHO International Classification of Diseases).
  • Prilikom postavljanja dijagnoze omogućena je pretraga kroz šifarnik dijagnoza po šifri ili delu naziva na srpskom ili latinskom.
  • Radi lakšeg korišćenja sistema, pogotovu u slučaju hroničnih pacijenata, omogućeno je lako prepisivanje tj. ponovno postavljane dijagnoza koje su ranije evidentirane, bez pretrage kroz šifarnik.
  • Obezbeđeno je automatsko generisanje prijave oboljenja pri postavljanju dijagnoze koja podleže zakonu o obaveznom prijavljivanju bolesti.
  • Omogućeno je lako postavljanje više dijagnoza tokom jednog pregleda bez vraćanja na druge ekrane.
  • Postavljanje dijagnoza omogućeno je samo korisnicima sa određenim ulogama.
X