heliant-logo prijava
srp           eng

Heliant Health - zdravstveni informacioni sistem

Heliant Health informacioni sistem u potpunosti podržava sve interakcije između pacijenata i zdravstvene ustanove, unutar same zdravstvene ustanove, i između zdravstvene ustanove i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Razvijen je na besplatnoj open source platformi u vidu web aplikacije i klijentima pruža bogatu interaktivnost. Tokom razvoja, kroz blisku saradnju sa krajnjim korisnicima, postignuta je jednostavnost upotrebe, maksimalna efikasnost i prilagođenost potrebama koje se javljaju u praksi, uz izbegavanje nepotrebne administracije i čekanja pacijenata.

1234567891011121314

Omogućava kvalitetniju zdravstvenu zaštitu pacijenata korišćenjem modernih tehnologija a pre svega svih oblika elektronske medicinske dokumentacije.

Prilagođen je dosadašnjoj praksi medicinskog osoblja i realizovan tako da je u mnogim standardnim procedurama približno jedina promena procesa rada kucanje na tastaturi računara, umesto kucanja na mašini za kucanje.

Osnovne karakteristike:

- Višeslojna arhitektura sa centralizovanom bazom podataka

- Može se implementirati u svim zdravstvenim ustanovama nezavisno od stepena zdravstvene zaštite

- Razmena podataka između ustanova

- Podržava sve interakcije između pacijenata i zdravstvene ustanove, unutar same zdravstvene ustanove, i između zdravstvene ustanove i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje


X