heliant-logo prijava
srp           eng

Heliant Health
zdravstveni informacioni sistem

Softver u kome radi gotovo polovina doktora u PZZ u Srbiji. Softver u čiji razvoj su uložene godine i o čijem održavanju brine veliki broj eksperata. Medicinski softver sa evropskim sertifikatom. Ispunjava sve kriterijume MZ i RFZO.
health-logodalje


Heliant Moneo
poslovni informacioni sistem

Projektovan i realizovan tako da obezbedi maksimalnu efikasnost i zadovoljstvo korisnika. Na desetine uvaženih sugestija knjigovođa, prodavaca, službenika zaposlenih u kadrovskim i obračunskim službama preduzeća.
helt-logo


Heliant OpIS
opštinski informacioni sistem

Zadovoljava specifičnosti rada opštinske administracije i usklađen je sa propisima o kancelarijskom poslovanju. Podiže efikasnost i kvalitet rada kroz računarsku podršku upravljanju i stručnoj obradi predmeta, poslovnoj operativi kao i funkcijama rukovođenja.
helt-logo


Heliant okvirna statistika
20 000 korisnika informacionog sistema.
Mesečno se u Heliant health-u evidentiraju zdravstvene informacije za 1 300 000 pacijenata. Evidentira se 2 900 000 poseta, prepiše se 2 040 000 lekova na recept, fakturiše se 7 750 000 usluga,
snimi 2 025 000 nalaza i odštampa
1 100 000
dokumenata.

Heliant Health je sertifikovan pečatom EuroRec organizacije za promociju visoko kvalitetnih sistema za vođenje elektronskog zdravstvenog kartona.

X